Tel: 0312 230 00 20 | Faks: 0312 230 00 20
HAKKIMIZDA + SLOGAN
bilgi@enerjifederasyonu.org.tr
Hakkımızda
TÜM ENERJİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ENERJİ FEDERASYONU; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları doğrultusunda, kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, bu amaçla bağlı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, bölgesel, sektörel, ulusal ekonomik sosyal, kültürel politikaların oluşturulmasını sağlamak, ulusal ve uluslar arası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, enerji sektöründe kalkınma vizyonları geliştirerek uluslar arası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, projeler geliştirmek, bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak üretici ve tüketici kesimin eğitilmesi konularında görev almak, iş dünyası, öğrenci dünyası, kadınlar, kırsal ve kentsel nüfüsün sorunlar ve çözüm önerilerini yetkili ulusal, uluslar arası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak,  sanayici ve iş adamları ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci nitelikleri geliştirmek, çevre, insan sağlığı, ekoloji ve ekosistem sağlığı ile ilgili olarak halka ve üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak. Bu amacı gerçekleştirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimini geliştirmek, ülkemizin bu konudaki potansiyelini değerlendirmek, yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim kaynakları, elektrik üretimi ve teknolojileri ile verimliliğinin artırılması, bu amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan ulusal ve uluslararası projeleri desteklemek, ortaklık yapmak, hazırlanan projeleri uygulamak ve uygulatmak, federasyonun amacı doğrultusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve  destek vermek amacı ile kurulmuştur. 
Ülkemiz Enerji Sektöründe yeni bir adım; Enerji Federasyonu ülkemizin yenilenebilir ve tüm enerji sektöründe, üretici ve tüketicilerin örgütlenmesine öncü olacak Enerji Federasyonu kurulmuş bulunmaktadır. Enerji Federasyonumuz; sektörü temsil eden ve kongrelerini yapan derneklerin almış oldukları kararla tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Uzun yılların deneyimine sahip uzman kadroları ile Enerji Federasyonumuz; Ülkemizin bütün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilerek tüketime sunulmasını amaçlayan, dışa bağımlılığın sakıncalarını ülke içi önlemler, strateji ve politikalarla en aza indirgenmesine yardımcı olan, teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik eden özelliklere sahip bir politikanın benimsenmesine katkıda bulunan, tüketici bilinçlenmesini sağlayan çalışmalar yapan veya çalışmalara katkı veren, enerji üreticilerini, uluslararası rekabete hazırlayan politikaları oluşturan veya oluşturulan politikalara destek veren, çevrenin geliştirilmesini ve korunmasını gözeten çalışmalar yapacaktır. Enerji Federasyonu; insan odaklı, çevreye duyarlı, enerji güvenilirliğini gözeten, ülkemizin tüm enerji kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlayan ve takım çalışmasına önem veren bir kuruluş olacaktır. Enerji Federasyonumuzun tüm sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. ENERJİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU
2012